03/11/2022

Algemene Voorwaarden

1 Deelname aan dit evenement geschiedt geheel op eigen risico. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade of persoonlijk letsel.

2 Betaling dient vooraf plaats te vinden. Dit kan via een online betaling, na ontvangst factuur per bankoverschrijving of via een éénmalige machtiging. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn niet bedoeld voor wederverkoop.

3 Het opgegeven e-mail adres mag voor toekomstige (e-)mailings gebruikt worden. U ontvangt geen nieuwsbrieven.

4 Entreegelden zijn per persoon exclusief drank. Drankjes kunnen op de avond zelf voldaan worden.

5 Zonder uw toegangsbewijs kunt u niet deelnemen aan dit evenement. Zodra de toegangsbewijzen voor meer personen zijn aangekocht door een koper, dan zijn deze personen (gasten) ook akkoord met deze algemene voorwaarden. Koper verplicht zichzelf om deze personen in kennis te stellen van deze algemene voorwaarden.

6 Bij deelname dienen de richtlijnen en instructies van de organisatie gevolgd te worden.

7 Voor alle niet genoemde voorwaarden is het huishoudelijk reglement van de organisatie/uitbater op locatie van toepassing.

8 De organisatie behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen door te voeren. Type- en zetfouten voorbehouden.

9 De organisatie behoudt zich het recht voor dit evenement voortijdig te annuleren bij onvoldoende deelname, extreme weersverwachtingen en bij calamiteiten.

10 Bij inschrijving geeft u toestemming dat wij foto’s en video-opnames maken voor publiciteit en op social media!