24/02/2020

De Lionsclub Nijkerk coordineert de akties rondom 75 jaar bevrijding. 

In het kader van 75 jaar bevrijd zijn al een aantal initiatiefnemers in Nijkerk actief aan het nadenken over het vieren van onze vrijheid in 2020. Om te verkennen wat er binnen de stad Nijkerk wordt georganiseerd is daarvoor door de gemeente ook al een eerste verkennende bijeenkomst belegd.
Nu dat er gaandeweg meer initiatieven worden opgestart en plannen steeds concreter vorm beginnen te krijgen, worden voor de stad Nijkerk een aantal ronde tafels georganiseerd over het thema ‘Viering 75 jaar vrijheid Nijkerk’. Daarvoor benaderen we nu verenigingen, culturele instellingen en netwerken binnen Nijkerk.
Doel van de ronde tafels is dat verschillende initiatiefnemers in en rond Nijkerk:
1. met elkaar delen welke activiteiten cq evenementen zij willen organiseren
2. onderling verbindingen leggen en elkaars ideeën versterken
3. een totaaloverzicht krijgen van activiteiten, locaties, datums en tijdstippen

Voor deze bijeenkomsten is iedereen welkom die in het kader van 75 jaar bevrijd een activiteit in of rond de stad Nijkerk wil organiseren en op de hoogte wil zijn van andere initiatieven. Deelname aan deze ronde tafel is gratis.