07/09/2020

Dit jaar zal de World Cleanup Day 2020 plaatsvinden op 19 september. Tijdens die dag wordt wereldwijd de grootste opruimactie van het jaar gehouden. De Zwerfafvalbrigade roept alle inwoners van Nijkerk op om mee te helpen Nijkerk nog schoner te maken. Dit doet de brigade samen met Profile Ridder en gemeente Nijkerk. De Lionsclub Nijkerk breidt deze World Cleanup Day uit met de Nijkerk Cleanup Challenge. Het idee is dat iedereen in de gemeente Nijkerk – jong en oud kan meedoen - een week de tijd heeft om één of meerdere zakken verzameld zwerfafval in te leveren bij Profile Ridder. De deelnemers aan de challenge maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een nieuwe Cortina-fiets.

Deelname registreren
De Zwerfafvalbrigade, Profile Ridder, gemeente Nijkerk en de Lionsclub Nijkerk slaan de handen ineen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de hoeveelheid zwerfafval en wat dit doet met het milieu. Ook willen de samenwerkende organisaties laten zien dat zwerfafval rapen een leuke bezigheid kan zijn. Het is goed voor de natuur, je bent lekker buiten en in beweging en zet je in voor je eigen leefomgeving. Om mee te doen met de Nijkerk Cleanup Challenge en kans te maken op de prijzen moet men zich registreren. Dit kan via de mail aan lionsclubnijkerk@gmail.com . Alle geregistreerde deelnemers maken kans op de prijzen. Het is belangrijk dat deelnemers die voor de eerste keer zwerfafval gaan rapen de nodige spullen hebben zoals de vereiste “supporter van schoon-zakken”, knijper, handschoenen, zakhouder en veiligheidshesje. Het is alleen mogelijk om zwerfafval in te leveren in de zakken die daarvoor bestemd zijn. Tijdens de challenge-week zijn de spullen te leen via de gemeentewerf aan de Blekkerserf 4. Registratie voor de Nijkerk Cleanup Challenge is ook daar mogelijk. De zakken met zwerfafval kunnen worden ingeleverd bij Profile Ridder en de gemeentewerf tot zaterdag 26 september 12.00 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 16.00 uur bij Profile Ridder.

Coronaproof
World Cleanup Day 2020 zal er vanwege het coronavirus anders uitzien dan men gewend is. Tijdens deze dag – en tijdens de Nijkerk Cleanup Challenge – moet iedereen voorzichtig zijn. Daarom kan men niet met grote groepen op pad en is het belangrijk dat iedereen voldoende afstand houdt van elkaar. Op worldcleanupday.nl staan alle maatregelen voor opruimacties op een rij en de website wordt bijgewerkt als er ontwikkelingen zijn.

Onderzoek naar zwerfafval
Het is goed om tijdens een opruimactie het opgeruimde afval vast te leggen met behulp van de Litterati-app. Dit is uiteraard niet verplicht maar wereldwijd zijn op die manier al meer dan 4 miljoen afvalitems vastgelegd. De informatie die dat oplevert maakt het mogelijk om het zwerfvuilprobleem bij de bron aan te pakken, zodat bijvoorbeeld betere verpakkingen worden ontwikkeld. Of doordat statiegeld wordt ingevoerd op veel voorkomende “gevonden voorwerpen” zoals blikjes en flesjes. Dat is ook de reden waarom de Plastic Soup Foundation de World Cleanup Day in Nederland coördineert in samenwerking met Nederland Schoon.